HISTORIA POWSZECHNEJ AKADEMII MŁODZIEŻY

U podstaw stworzenia Powszechnej Akademii Młodzieży (PAM) leżał Program Aktywizacji Młodzieży, który rozpoczął się w roku 1993 pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prezes PAM Jacek  Jakubowski, innowator w zakresie pracy z młodzieżą, twórca szkół alternatywnych (patrz: Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii), był też ówczesnym wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Program Aktywizacji Młodzieży zlecony był przez ówczesne władze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w osobach Jacka Kuronia i Michała Boniego (osobiście wspierających i zaangażowanych w rozwój projektu). Okazał się nowatorski i niezwykle skuteczny. Objął 1360 osób bezpośrednio, a kilka razy tyle – pośrednio. W efekcie powstało łącznie 111 grup działających w 62 miejscowościach na terenie 21 województw. Tak więc grupy uczestników PAM, w okresie od 15.07.93 do 31.03.94, działały na terenie 21  województw, zarówno w miastach jak i na wsi.

Program polegał na aktywizacji młodych-bezrobotnych osób z całej Polski. Największym ich problemem był brak wsparcia społecznego, a także tkwienie w syndromie tzw. „wyuczonej bezradności” i nieumiejętności współpracy. Choć w całym programie nie padło ani razu słowo bezrobocie lub poszukiwanie pracy, to jednak jego owocem był nieprawdopodobny, jak na tego typu przedsięwzięcia, odsetek osób, które zaczęły aktywnie kształtować swoją ścieżkę rozwoju. Bezpośrednio po programie ponad 60% podjęło pracę lub naukę. Program został przebadany przez zespół prof. Janusza Czapińskiego i zyskał bardzo wysoką ocenę. Jeden z opiekunów naukowych programu, prof. Andrzej Nowak, uważa go za modelowy przykład skutecznej zmiany społecznej.

Istotą działania było obudzenie wewnętrznej motywacji do rozwoju poprzez działanie  na rzecz dobra wspólnego. Młodym ludziom zaczęło „chcieć się chcieć”, stawali się liderami rówieśników. Wchodzili do istniejących organizacji pozarządowych, organizowali formalne i nieformalne sieci współpracy, angażowali się we współpracę z samorządem lokalnym i przedsiębiorcami. Istotą przedsięwzięć było znalezienie obszaru sensownej, podmiotowej  aktywności i pomoc w zbudowaniu środowiska. Dziś, po prawie 20-tu latach możemy powiedzieć, że PAM stworzył podwaliny dla działania bardzo wielu prężnie funkcjonujących biznesów oraz organizacji pozarządowych takich, jak np. Jurasic Park w gminie Bałtów, Fundacja Iskierka, Stowarzyszenie Młodzi Młodym, itp.

PAM realizuje samodzielnie lub wspiera dziesiątki projektów na rzecz rozwoju młodych osób. Współpracował w tym zakresie z wiodącymi organizacjami pozarządowymi, organizowała na rzecz Ministerstwa Edukacji konferencje pn. Młodzi Partnerzy Reformy Edukacji, robił programy profilaktyki uzależnień (we współpracy z Biurem ds. zapobiegania Narkomanii). Wspierał metodologicznie organizacje zaangażowane w program „Bezrobocie – co robić” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a także przeprowadziła warsztaty dla kadry Błękitnego Patrolu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Organizowała także KADET-y, czyli Kluby Działań Twórczych.

Ważnym nurtem były organizowane we współpracy z trenerami Grupy TROP Szkoły Trenerów Młodzieżowych. Z ich uczestnikami podejmuje wiele działań, m.in. warsztaty rozwoju kompetencji kluczowych w ramach pilotażowego projektu Centrum Nauki KOPERNIK.

Obecnie Powszechna Akademia Młodzieży realizuje (we współpracy ze spółką EURO 2012) program polegający na wsparciu dalszej aktywności wolontariuszy pracujących przy piłkarskim Pucharze Europy.