MISJA I CELE POWSZECHNEJ AKADEMII MŁODZIEŻY

Jeśli chcesz, żeby młodzi ludzie:

  • mieli szansę na realizowanie własnych pomysłów,
  • podmiotowo angażowali się w to, co robią,
  • mieli motywację do rozwoju,
  • opierali swoje działania na wartościach,

to nasze stowarzyszenie jest dla Ciebie!

Powszechna Akademia Młodzieży we współpracy z Grupą TROP tworzy programy, których celem jest wzrost zaangażowania młodych ludzi w ważne projekty społeczne, a przez to rozwijanie osobistych kompetencji kluczowych. Programy i projekty mają za zadanie przygotowanie liderów młodzieżowych do inicjowania aktywności oraz  przygotowanie dorosłych profesjonalistów potrafiących w partnerski i kompetentny sposób wspierać autorskie działania młodzieży.

Każdy z naszych projektów składa się z dwóch przeplatających się procesów:

  1. Motywacja: doskonalenia sfery emocji, sztuki zarządzania sobą samym, samoświadomości.
  2. Skuteczność: rozwijania przedsiębiorczości, umiejętności zarządzania projektem, budowania efektywnego zespołu zadaniowego.

Efektem tych procesów są  realne zmiany w otaczającym nas  świecie, np. konkretna pomoc chorym dzieciom, większa czystość środowiska naturalnego, zaangażowanie działania lokalne czy tworzenie zdrowych, twórczych form spędzania wolnego czasu. Proces ich tworzenia staje się materiałem do psychologicznej pracy nad rozwojem osobowości młodych osób, zaangażowanych wspólnie z dorosłymi w te projekty. Jego ważną cechą jest budowanie dialogu międzypokoleniowego – tworzenie środowisk bazujących na dialogu współpracy między młodzieżą a dorosłymi.

Szukamy partnerów, którzy chcieliby uruchomić tego typu działania. Oferujemy doświadczenie oraz programy z naukowo zbadaną skutecznością, które były już realizowane w wielu miejscach Polski. Oczekujemy partnerstwa i zaangażowania w realizację konkretnych działań.