ZARZĄD STOWARZYSZENIA POWSZECHNA AKADEMIA MŁODZIEŻY

Jacek Jakubowski – prezes

Jolanta Czernicka-Siwecka – wiceprezes

Justyna Zacharuk – skarbnik